Byggesagkyndig med solid byggeerfaring

Søger du en byggesagkyndig?

Søger du en byggesagkyndig i Aarhus, Randers, Aalborg eller i resten af Midt- og Nordjylland. Så kan vi hos Byggetema tilbyde en række forskellige ydelser.

Når man bruger en beskikket byggesagkyndig, har man garanti for, at vedkommende har en bred byggeteknisk viden. Vejen til at blive beskikket byggesagkyndig er lang, da der er en lang række krav der skal være opfyldt.

Først og fremmest skal man have en grundlæggende uddannelse som bygningskonstruktør, ingeniør eller arkitekt, efterfulgt af mindst 5 års erfaring. Først herefter kan man uddanne sig til byggesagkyndig og efterfølgende blive beskikket byggesagkyndig.

Som byggesagkyndig tilbyder vi forskellige ydelser:

Køberrådgivning ved huskøb

Køberrådgivning

Køberrådgivning er en service, vi som byggesagkyndig tilbyder dig som boligkøber, for at hjælpe dig med at træffe den bedst mulige beslutning i forhold til boligkøb.

Køberrådgivningen omfatter en visuel undersøgelse og vurdering af boligens tilstand sammenholdt med tilstandsrapporten. Formålet med køberrådgivning er at give dig som boligkøber en grundig og objektiv gennemgang af boligen og dens tilstand, så du kan træffe en velinformeret beslutning om dit boligkøb.

Som beskikket byggesagkyndig og energikonsulent har vi et godt overblik over bygningens byggetekniske og energimæssige tilstand.

Vi arbejder selvstændigt og er derfor uafhængige af andres interesser.

Byggeteknisk gennemgang

Byggesagkyndig

En byggeteknisk gennemgang udføres af en byggesagkyndig på samme måde som en almindelig tilstandsrapport. En byggeteknisk rapport bruges, når du skal sælge en ejendom, som ikke er omfattet af huseftersynsordningen.

Bygninger hvor der ikke kan udarbejdes en tilstandsrapport:

 • Landbrugsbygninger med landbrugspligt
 • Større etageejendomme
 • Andelsboliger
 • Erhverv.

Samtidig er en byggeteknisk rapport også vigtig for huskøbere, som ønsker at få overblik over bygningens tilstand, inden den store beslutning om et køb træffes.

Energitjek af boligen

Energitjek-Byggetema

Få et energitjek af energikonsulenten fra Byggetema, og få et indblik i, hvor det bedst kan betale sig for dig at energioptimere, og hvor du får det største udbytte af en energirenovering.

En energioptimering er en god investering, hvis du ønsker at spare penge på energiregningen, forbedre indeklimaet i boligen og samtidig mindske dit klimaaftryk. Ved at energioptimere opnår huset også et bedre energimærke, som øger husets værdi ved salg.

Der er mulighed for tilskuds- og støtteordninger fra Energistyrelsen. Få et overblik over tilskuds- og støtteordninger på Energistyrelsens hjemmeside.

Energioptimering af boligen kan ske via tiltag som fx:

 • Efterisolering af loft, tag, vægge og gulve/nyt terrændæk
 • Udskiftning af termoruder eller isætning af nye vinduer og døre
 • Isolering af varmerør eller måske et nyt varmefordelingsanlæg
 • Udskiftning af pumper og varmtvandsbeholder.
 • En ny varmekilde, fx varmepumpe eller fjernvarme
 • Montering af et passende solcelleanlæg og solvarmeanlæg.
 • Udskiftning af gamle termostater mv.

Tilsyn med nybyggeri

Byggesagkyndig

Vi tilbyder tilsyn med nybyggeri og bygherrerådgivning til private, der skal bygge nyt hus. Vi leder dig igennem hele byggeprocessen, så du hele tiden har en byggeteknisk specialist ved hånden.

Vi hjælper dig med tilsyn af dit nybyggeri, hvor vi besøger byggepladsen for at besigtige byggeriet og kontrollere, at alt er, som det skal være rent byggeteknisk. Vi har et standardtilsyn, som består af 4 besøg på byggepladsen på forskellige tidspunkter under byggeprocessen:

Vores standardtilsyn består af 4 besøg:

 • Efter at fundamentet er støbt
 • Efter at tagkonstruktionen er etableret
 • Når ydervæggene skal isoleres
 • Efter at der er foretaget vådrumsbehandling, og fliser skal monteres.

Afleveringsforretning

Afleveringsforretning-Byggetema

Vi hjælper dig med afleveringsforretning. Når du står og fx skal overtage dit nye hus eller din nye tilbygning efter en lang byggeperiode, er det meget vigtigt at få lavet en grundig gennemgang af byggeriet og ikke haste igennem processen.

Det er nemlig således, at arbejdet anses for at være blevet afleveret til bygherren, når afleveringsforretningen har fundet sted. Det vil sige, at de mangler, der ikke bliver påpeget ved afleveringsforretningen, kan blive betydeligt sværere at få udbedret efterfølgende.

Hvis du har taget et byggeri helt eller delvist i brug, inden det formelt er blevet afleveret til dig, overtager du den nævnte risiko, som om du formelt set har gennemført en afleveringsforretning. Derfor bør du være meget varsom med at bruge de arealer, som håndværkerne arbejder på, inden de formelt bliver afleveret til dig.

Under afleveringsforretningen skriver vi en mangelliste og aftaler en rimelig tidsfrist for, hvornår de sidste fejl skal være udbedret. Hvis kontrakten tillader det, kan du tilbageholde et beløb svarende til, hvad det koster at få udbedret punkterne på mangellisten. Denne mulighed anbefaler vi.

1- og 5-års gennemgang

1-og-5-aars-gennemgang-Byggetema

Vi hjælper dig med 1- og 5-års gennemgang. I forbindelse med et byggeri vil det ofte i byggekontrakten være aftalt, at byggeriet skal gennemgås for mangler, 1 og 5 år efter at det er blevet afleveret til dig som bygherre. Det er det, man kalder for en 1- og 5-års gennemgang.

Selve eftersynet foregår i den nybyggede bolig, og her deltager du som bygherre og med en eventuel rådgiver.

Ofte vil entreprenøren ikke udbedre alle mangler, når et byggeri afleveres, men i stedet udskyde udbedringer, til 1-års gennemgangen er overstået. Du bør dog insistere på, at mangler udbedes med det samme.

Ved nogle mangler, fx svindrevner ved lofter og vægge, er det dog normalt at vente til 1-års gennemgangen. Det skyldes, at revnerne formentlig vil komme igen, hvis de udbedes umiddelbart efter afleveringen, fordi der i et nybygget hus er byggefugt, som skal tørre ud.

Det gælder også farveforskelle og lignende på udvendigt murværk, hvor det kan være en fordel at udskyde udbedringer, til 1-års gennemgangen er overstået.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at alle aftaler om udskydelser bliver skrevet ned på papir og underskrevet af alle parter.

Kontakt vores byggesagkyndig allerede i dag

Har du brug for ydelser inden for området byggesagkyndig, så er du altid meget velkommen til at kontakte os for at aftale, hvornår vi skal komme forbi.

Vi tilbyder vores ydelser både i Aarhus, Randers, Aalborg eller i resten af Midt- og Nordjylland.

Se priser på byggesagkyndig ydelser.